in-for-ma-ti-ca (de ~ (v.))
     1 leer van de mechanische verzameling en verwerking van informatie => computerkunde

in-ge-nieur (de ~ (m.), ~s)
     1 academicus die een technische opleiding heeft gevolgd
     2 afgestudeerde aan een hogere technische school, textielschool of agrarische academie

com-pu-ter (de ~ (m.), ~s)
     1 elektronische informatieverwerkende machine die door een reeks gecodeerde instructies wordt bestuurd

ICT (de ~ (v.))
     1 technologie, gericht op het digitaal exploiteren van gegevens [informatie- en communicatietechnologie]

Zelfstandig Industrieel Ingenieur Electronica / ICT
Ondernemingsnummer : 0700116108 - BTW : BE700.116.108 - Bank : ING 320-0048855-37
Telefoon : 03/877.76.67 - E-mail : info@willygeerts.be - Skype : willygeerts.be